Dansk, abstrakt kunst – i den nordiske tone

“Al god kunst starter med den indre fortælling”

Velkommen til min verden

PASSIONEN for kunst, lyrik og musik har altid ligget som en gylden tråd i mit liv, fordi det er en kanal til at give form til et indre liv, som – når det lykkes bedst – også indfanger noget alment, der handler om at være menneske i verden.

INSPIRATIONEN til kunsten hentes i selvets klangbund, sindet, mennesker, natur, drømme, filosofi, ord og musik. Jeg oplever her mig selv som en opdagelsesrejsende i indre og ydre landskaber, hvor disse spejler hinanden. Som en forsker i følelse, fortryllelse og forfald. Som en elskende i tiden – sansende sandfærdig.

KUNST skal være sjælens partiturer og sindets sang og skal rumme eksistentielle og spirituelle grundfortællinger om både sandkorn og universer – det største i det mindste, det mindste i det største og alt, hvad ligger derimellem. Den skal skabe en stemthed og resonans, hvis tone til tider vakler sitrende og andre gange står tindrende ren, men som aldrig er ligegyldig.

UDTRYKKET skal være farvernes bevægelse og spejlet, man genkender sig selv i. Når jeg maler, sker det ofte til musik, da dette sprog åbner sindets døre. Ofte skabes form og kompositioner ud af intuitionens vej med farven som det bærende element. Jeg arbejder gerne med farverne i flydende former, hvor de smeltes sammen i abstrakte motiver, der opløser det rationelle og figurative i drømmelignende stemningsscenerier. Det gennemgående træk er de mange lag transparent farve, der lægges ovenpå hinanden og derved skaber dybde og rum i billederne. Derfor vil man også opleve værkerne som ”levende”, da de ændrer karakter, efter hvordan lyset falder på dem.

MENINGEN med kunsten udspringer altid af autenticitet. Der findes kun en værdig opgave i mit liv, og det er at gøre en forskel. Det kan være ved at bringe skønheden ind i andres liv eller at inspirere til en anden måde at se og opleve indre og ydre verdener på gennem de sjælsfragmenter, jeg efterlader i malerier og digte. På den måde bliver kunsten altid dødsensalvorlig, selv når den flimrer legende omkring os. Det er altid noget på spil, som har potentialet til at berige os. Derfor er tilblivelsesprocessen af den abstrakte kunst næsten altid lang, og nogle værker er flere år om at blive færdige, for kan jeg ikke stå hundrede procent bag dem, så når de aldrig ud til beskuerne.

MALERIERNE har været udstillet sammen flere gange i Danmark og Tyskland – og ofte i sammenhæng med musik også, som ved udstillinger i Dortmund, hvor musikere fra Dortmund Symfoniorkester og kammerskuespillere understøttede malerier og digte i udstillingen ”Kontrapunkt”.

DIGTENE er udgivet i hhv. debutsamlingen ”Psymphonia – Cinematiske Digte” (2015) og ”Sindets Symmetri” (2018) og er i udvalg oversat til både tysk og engelsk. Disse har i sammenhæng med malerier også været brugt ved lyrisk-musikalske foredrag.


Velkommen til min verden

De bedste hilsner,
Henrik Kruuse Sandstrøm